ЗАПОВЕД

Заповед № 617 от 28.10.2015 год. относно определяне границите на районите и видът на прделаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
28. 10. 2015 г.