ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих за 2022 г.

Лого на Община Исперих

ПОКАНА
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ,
кани исперихската общественост  на 28.08.2023 г.(Понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих  за 2022 г.

Отчетът на бюджета на община Исперих за 2022 г. е публикуван на интернет страницата на общината: www.isperih.bg

БЕЙТИ БЕКИР
Председател на Общински съвет - Исперих

Материали за публично обсъжданеизтегли.

 

Дата на публикуване: 21.08.2023г.

21. 08. 2023 г.