Вакантни длъжности за военнослужещи

ОБЯВА

Офиси за военен отчет в Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-675/16.08.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 3 (три) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина във военно формирование 48960 – София част от Командване за логистична поддръжка.

Българските граждани, следва да подадат документите си за участие в конкурса чрез Военните окръжия по постоянния им адрес до 21.09.2023 г.

Конкурсът ще се проведе за времето от 11.10.2023 г. до 13.10.2023 г.

Допълнителна информация може да получите в офисите за военен отчет в Общината и на тел.0897/045125.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
08. 09. 2023 г.