Конкурс за офицерски длъжности

ОБЯВА

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-17/09.01.2024 г. на министъра на отбраната е обявен конкурс за 3 (три) офицерски длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина, във военно формирование 48960 - София.

Конкурсът ще се проведе в периода от 02.05.2024 г. до 03.05.2024 г.

Кандидатите следва да подадат документите си за участие в конкурса, чрез Военните окръжия по постоянния им адрес до 29.03.2024 г.

Допълнителна информация може да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 02. 2024 г.