Конкурс за прием на матроси

ОБЯВА

Офиси за военен отчет в общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед №РД-01-163/17.05.2024 г. на командира на ВМС е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на 106 (сто и шест) матроси във формирования на Военноморските сили във Варна, Бургас и Приселци.

Кандидатите следва да подадат документите си за участие в конкурса чрез Военните окръжия по постоянния им адрес до 03.07.2024 г.

Допълнителна информация може да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
07. 06. 2024 г.