Отчет на РПУ-Исперих за 2015 г.

РПУ - Исперих

На 22.03.2016 г., Районно полицейско управление - Исперих проведе редовната си среща с обществеността в град Исперих.

Срещата с обществеността, бе проведена в Заседателната зала на Община Исперих.
Представители на РПУ - Исперих запознаха присъстващите с отчета на управлението за изминалата календарна година, като поставиха акценти върху случаите с голям обществен отзвук. Такива срещи са проведени във всички населени места на територията на община Исперих. Провеждани са и беседи в училищата с основни теми "Наркотици", "Насилие" и други обществено значими проблеми.

Като изводи от отчета полицаите заключиха, че тревожно остава положението с пътнотранспортните произшествия (за 2015 г. има 4 ПТП-та, с петима загинали), има нарастване и на опитите за телефонни измами.

РПУ - ИСПЕРИХ

РПУ - Исперих
РПУ - Исперих
23. 03. 2016 г.