Възвръщат футбола в Исперих

Трендафил Василев

Новият футболен клуб ще се казва "Бенковски" 2016.

Инициативен комитет от Исперих, излезе с предложение за учредяване в града на Сдружение с нестопанска цел "Бенковски" 2016.

Идеята за учредяването на нов футболен клуб получи подкрепата на Кмета на Община Исперих Бейсим Руфад, който присъства на учредителното събрание. Той съобщи, че общината ще съдейства за поддържането на футболната база, както и за част от финансирането на отбора, който след регистрация ще играе в Областната футболна група. Кметът информира, че първите стъпки ще бъдат окосяването на тревата на градския стадион и подготовката на Исперихските футболисти.

Присъстващите на учредяването избраха управителен съвет на Сдружението от седем души и проверителна комисия от трима членове. Приет бе и план за дейността на новият футболен клуб. За председател на Управителния съвет бе избран единодушно от членовете на клуба Трендафил Василев. Той е на 29 г. амбициозен млад бизнесмен. Бил е футболист в юношесткият отбор на Исперих.

Сали Назиф - директор на дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Исперих и член на инициативния комитет изрази задоволството си от учредяването на новият футболен клуб и му пожела високи успехи.

Регистрацията на СНЦ "Бенковски 2016" ще бъде извършена до края на този месец. 

Статия: Ангел Николов

05. 05. 2016 г.