ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА - НЧ "СЪЗНАНИЕ 1891"

фестивал община Исперих

Уважаеми съграждани, жители и гости на община Исперих,

Скъпи приятели,

Мили деца,

Преди  години, с подкрепата на група ентусиасти, Читалище „Съзнание 1891“ гр. Исперих кандидатсва с проект „ПОЛЕТИ С МЕН“ по мярка 7.1 към Стратегията на МИГ Исперих. 

За изпълнение на проекта беше подписан Договор № 40/3/710007/21.12.2013г. финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. , Ос 4 – ЛИДЕР”.

Изпълнението на проектните дейности започва през месец февруари 2014г. Всеки който желае може да участва в подготовката на фестивала, в обученията за правене на хвърчила, в популяризиране на проекта,  други дейности или да предложи своя идея.

Свържете се с нас, елате на фестивала заедно с децата, време е да вдигнем поглед към царството на птиците, да преоткрием красивото небе над родното Лудогорие.

Включете се в подготовката и реализацията на ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА, посветен на опазването на птиците и техните местообитания в района на Исперих, който ще се проведе на 04.06.2016 г. от 11:00ч. в ИАР „Сборяново”.

Ще има слънце, хвърчила, забавни игри, вятър и усмивки от сърце! Нетърпеливи сме да видим как небето над Ахиниора, наред с волните птици ще бъде изпълнено с най-различни пъстри хвърчила!

Ако имате идеи и желание да помогнете сбъдването на това прекрасно събитие споделете ги с нас на e-mail: saznanie_ih@abv.bg    

ПОЛЕТЕТЕ С НАС!

За контакти: 0879835777; 08431 2773

НЧ „Съзнание“

Гр. Исперих; ул. „В. Левски” 71

10. 05. 2016 г.