Клуб „Детски театър”

Клуб „Детски театър”

Клуб „Детски театър” се събира ежеседмично. В него децата разучават различни театрални драматизации, след което ги представят в групата.

Клуб „Детски театър”
Клуб „Детски театър”
Клуб „Детски театър”
Клуб „Детски театър”
Клуб „Детски театър”
Клуб „Детски театър”
Клуб „Детски театър”