Свободни работни места в ДБТ - Исперих

Свободни работни места в ДБТ - Исперих

Списък на свободни работни места към 25.05.2016 г. в Дирекция „Бюро по труда” гр. Исперих (допълнителна информация в прикрепения файл!)

Срок на валидност на заявката

Наименова-ние на длъжността

Местопо

ложение /община/

Трудово възнаг-ражде-ние

 

Монтажник кабели

Исперих

378 лв

 

Отчетник счетоводство

Исперих

378 лв

 

Чистач/хигиенист

Исперих

378 рв

 

Букмейкър

Исперих

378

25.05.2016

ОБЩ РАБОТНИК

Исперих

420 лв

 

Поддръжка басейн/чистач

Сл.бряг

 

 

КАМЕРИЕРКИ

Сл.бряг

580 лв.

03.06.2016

ОБЩ РАБОТНИК

САМУИЛ

420 ЛВ

03.06.2016

ШИВАЧИ

САМУИЛ

420 ЛВ

31.05.2016

ТРАКТОРИСТ/

КОМБАЙНЕР

Исперих

540

лв

27.05.2016

РАЗНОСВАЧ

ИСПЕРИХ

 

 

Камериерка,работник перално стопанство

Варна Златни пясъци

600 лв

 

Етажна камериерка

Варна Златни пясъци

650

лв

 

 

готвач

Варна Златни пясъци

800-850 лв

 

 

Пом. готвач

Варна Златни пясъци

600-650 лв

 

 

Сервитьор/пом. сервитьор

Варна Златни пясъци

600 лв

 

Вале-работник хотелско домакинство

Варна Златни пясъци

600

лв

 

Работник химическо чистене

Варна Златни пясъци

640лв

31.07.2016г

готвач

Бургар Св. Власт

 

 

гладач

Русе

 

 

шивач

Русе

 

 

Работник,линия

Варна

540

21. 05. 2016 г.
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: