10 незабравими цитата на Христо Ботев

10 незабравими цитата на Христо Ботев

Днес се навършват 140 години от героичната смърт на големия български революционер и поет Христо Ботев.

10 емблематични цитата от негови произведения:

"Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира..."

"Лудите не може никой утеши, бесните не може никой укроти!"

"Но... стига ми тая награда - да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода..."

"Радостта ми няма граници, като си наумя, че "моята молитва" се сбъдва"

"…От сичкото това, що казахме дотука, ние не можеме да направиме друго никакво заключение, освен това, че единственото спасение на нашия народ се състои в революцията. Който има уши, той нека чуе. Нашата революционна партия скоро ще покаже де е, какво е и какво иска…"

"…Знайте, че който не обича родителите си, жена си и децата си, той не обича своето отечество!…"

"Настане вечер - месец изгрее, звезди обсипят свода небесен;
гора зашуми, вятър повее, - Балканът пее хайдушка песен!"

"Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество."

"...законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че сяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството.

"Знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе"

източник: Kmeta.bg

02. 06. 2016 г.