ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА - НЧ "СЪЗНАНИЕ 1891"

ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА - НЧ "СЪЗНАНИЕ 1891"

За трета поредна година в ИАР „Сборяново“ полетяха хвърчила.

ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА - НЧ "СЪЗНАНИЕ 1891"
ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА - НЧ "СЪЗНАНИЕ 1891"
ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА - НЧ "СЪЗНАНИЕ 1891"
ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА - НЧ "СЪЗНАНИЕ 1891"
ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА - НЧ "СЪЗНАНИЕ 1891"
ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА - НЧ "СЪЗНАНИЕ 1891"
ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА - НЧ "СЪЗНАНИЕ 1891"
ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА - НЧ "СЪЗНАНИЕ 1891"
ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА - НЧ "СЪЗНАНИЕ 1891"
ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА - НЧ "СЪЗНАНИЕ 1891"
ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА - НЧ "СЪЗНАНИЕ 1891"
04. 06. 2016 г.