Публично обсъждане

ПОКАНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

кани исперихската общественост на 15.08.2016 г. (Понеделник) от 14:00 часа в заседателната зала на Община Исперих на 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на отчета на бюджет на община Исперих за 2015 г.

Отчетът на бюджета на община Исперих за 2015 г. е публикуван на интернет страницата на общината: www.isperih.bg

ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 08. 2016 г.