Свободни работни места в ДБТ - Исперих

Лого на Агенцията по заетост

Дирекция "Бюро по труда" - град Исперих

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
към 30.01.2017 година

Срок на валидност на заявката

Наименование на длъжността

Местоположение /община/

Вид на трудовия договор

Работно време

Брой СРМ

Изисквания към търсещото работа лице

/образование, допълнителна квалификация и др./

30.01.2017

Работник,формоване на хранителни продукти

Исперих

срочен

8часа

4

Няма изискване за образование

 

Свободни работни места обявени в други региони съобразно структурата на Агенцията по заетостта
 

Срок на валидност на заявката

Наименование на длъжността

Местоположение /община/

Вид на трудовия договор

Работно време

Брой СРМ

Изисквания към търсещото работа лице

/образование, допълнителна квалификация и др./

30.03.2017

Шивач

Русе

срочен

8 часа

10

ОСНОВНО

 

  • Допълнителна информация за СРМ обявени в други поделения  на АЗ се получава при трудовите посредници в стаи 204 на ДБТ Исперих и стая 1 филиал Самуил;
  • Информация за работни места по заявки на работодатели от страни членки на EURES мрежата се дават в стая 204 на ДБТ Исперих и стая 1 филиал Самуил.

гр. Исперих, пк. 7400, ул. “Дунав”, № 2
тел.: 08431/2719, факс: 08431/2561, e-mail: DBT_704_Isperih@mbox.contact.bg

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
30. 01. 2017 г.