Консултации за определяне състава на СИК и ПСИК

Герб на Община Исперих

ПОКАНА
До местните ръководства на политическите партии и коалиции относно провеждане на консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ и на ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/ на територията на община Исперих за произвеждане на парламентарни избори на 26.03.2017 г.

03. 02. 2017 г.