Покана за публично обсъждане

Герб на Община Исперих

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на „Наредба № 19 за управление на общинските пътища в Община Исперих” на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 70.

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 за управление на общинските пътища в Община Исперих, публикувани на 5 май 2017 г.
- Предложения за изменение и допълнение към Наредба №19 за управление на общинските пътища в Община Исперих с вх.номер …….., публикувано на …..г.;
С П Р А В К А за постъпили мнения, становища и предложения във връзка с предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 за управление на общинските пътища в Община Исперих, публикувана на 08.06.2017 г.

05. 05. 2017 г.