Покана за публично обсъждане

Герб на Община Исперих

ПОКАНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общински съвет - Исперих кани исперихската общественост на 23.06.2017 год. (Петък) от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих за 2016 год.

Отчетът на бюджета на община Исперих за 2016 год. е публикуван на интернет страницата на общината: www.isperih.bg

адв. Даниел ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Исперих

15. 06. 2017 г.