Асфалтиране на улици и обновяване на централната градска част предвижда да направи Община Исперих

Лого на ДФ "Земеделие"

Приключи кандидатстването по мярка 7 от Програма за развитие на селските райони, по която Община Исперих подаде три проектни предложения:

  • за ремонт на уличното платно на ул. „Хан Аспарух“, ул. „Искър“ и ул. „Христо Ботев“, както и за възстановяване на тротоарите по ул. „Хан Аспарух“;
  • за обновяване на централна градска част чрез цялостна подмяна на настилката по пешеходната зона, подмяна на осветителни тела, пейки, съдове за смет, благоустрояване на зелените площи;
  • за рехабилитация на административната сграда на Общината с цел намаляване на разходите за енергия.

Съгласно условията за кандидатстване всяка община може да внесе не повече от три проекта по обявените процедури. Очаква се до края на годината оценителната комисия да класира проектните предложения.

24. 07. 2018 г.