Официална церемония по откриване на обект „Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ гр. Исперих“

Официална церемония по откриване на обект "ПГСС "Хан Аспарух" гр. Исперих"

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

          На 23.11.2018 г. се проведе официална церемония  по откриване на обект „Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ гр. Исперих“, чието обновяване и модернизиране стана възможно с реализацията на най-големия инвестиционен проект в община Исперих за 2018 година „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, гр.Исперих“ на стойност 1 298 457,73 лв.

          Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, Процедура  BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0018-C01/09.12.2016 г.

          Официални гости на церемонията по откриване на обекта бяха Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и ръководството на Община Исперих.

         Церемонията беше открита от Ръководителя на проекта госпожа Севим Адем, която запозна присъстващите гости, учители и ученици с постигнатите резултати и очаквания ефект от обновяването на сградата и модернизирането на учебните кабинети:

  • Направена топлинна изолация на стените, покрива и пода, подменени  подови настилки и интериорни врати,  ремонтирани тоалетни, вкл. за лица с увреждания,  изградена нова котелна и отоплителна инсталации, подменени осветителни тела с тела тип LED, изградена мълниезащитна инсталация,
  • Доставено ново оборудване, включващо мултимедии и лаптопи за всички учебни кабинети, компютърни конфигурации за два специализирани кабинета – по икономика и чужди езици, нови бюра, маси и столове
  • изградена и оборудвана мултифункционална спортна площадка и благоустроена среда около нея с нови пейки и кошчета
  •  доставен нов трактор за учебни цели.

 

         С приветствени думи към учителите и учениците се обърнаха Кметът на община Исперих – Бейсим Руфад и Областния управител на Област Разград – Гюнай Хюсмен.

         Как се чувстват в обновеното училище споделиха директорът на ПГСС „Хан Аспарух“, госпожа Петя Раданова, преподавател в гимназията и Сонер, ученик от XI клас.

         След прерязване на лентата гостите разгледаха обновените модерни кабинети и новото оборудване, както и мултифункционална спортна площадка.

Официална церемонияОфициална церемонияОфициална церемонияОфициална церемонияОфициална церемонияОфициална церемонияОфициална церемонияОфициална церемонияОфициална церемонияОфициална церемонияОфициална церемония

 

23. 11. 2018 г.