Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи (лозя и ниви) в землището на гр. Исперих, общ. Исперих. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на на 26.07.2024г. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2 ...
11. 07. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землищата на с. Йонково, с. Старо селище и с. Конево, общ. Исперих. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 26.07.2024г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих ...
11. 07. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землищата на с. Лудогорци, с. Духовец, с. Свещари, с. Китанчево, с. Драгомъж и с. Малък Поровец. Публичният търг ще се проведе на 18.07.2024г. (четвъртък) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих ...
26. 06. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на гр. Исперих. Публичният търг ще се проведе на 04.07.2024г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих ...
21. 06. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землищата на с. Йонково, с. Старо селище, с. Тодорово и с. Яким Груево, общ. Исперих. Публичният търг ще се проведе на 26.06.2024 г. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих ...
19. 06. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение № 1 от масивна едноетажна сграда в с. Печеница, ул. "Добруджа" № 1 – частна общинска собственост с АОС № 6441/20.06.2017г. с площ – 32,00 (тридесет и два) кв.м. с предназначение „Магазин за хранителни стоки“. Търгът ще се проведе на 10.07.2024г. (сряда) от 15:00 часа в заседателната зала на община Исперих ...
19. 06. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил Дачия Докер с рег. № РР 3263 ВС, първа регистрация през 2015 год. - електродвигател, бял. Публичният търг ще се проведе на 10.07.2024 г. (сряда) от 14:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, общ. Исперих ...
19. 06. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти в с. Малък Поровец, общ. Исперих. Търгът ще се проведе на 10.07.2024 г. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих ...
19. 06. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землищата на с.Йонково, с.Ст.селище, с.Тодорово и с.Як.Груево, общ. Исперих. Публичният търг ще се проведе на 26.06.2024г. (сряда) от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих ...
12. 06. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землищата на с. Китанчево, с. Делчево и с. Райнино, общ. Исперих. Публичният търг ще се проведе на 19.06.2024 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих ...
05. 06. 2024 г.