Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на земеделски земи в землището на с. Вазово, общ. Исперих ...
27. 04. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на земеделски земи в землището на с. Вазово, общ. Исперих ...
27. 04. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на земеделски земи в землището на с. Белинци, общ. Исперих ...
27. 04. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на земеделски земи в землището на с. Белинци, общ. Исперих ...
27. 04. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в с. Вазово, с. Йонково, с. Белинци и с. Драгомъж, общ. Исперих ...
24. 04. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти с начин на трайно ползване "ниско застрояване" в с. Лъвино, с. Тодорово, с. Конево, с. Китанчево и с. Къпиновци, общ. Исперих ...
24. 04. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение от търговски обект в с. Старо селище, ул. "Н. Й. Вапцаров" № 28 ...
20. 04. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение от сграда № 24116.502.329.1 с адрес с. Лудогорци, ул. "Тунджа“ с предназначение магазин за промишлени стоки и площ 55,00 кв.м.
31. 03. 2023 г.