Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 6 (шест) години на самостоятелно помещение с площ 20,00 кв.м. и 76,36/136,36 идеални части от приземен етаж от масивна двуетажна сграда № 34103.501.166.1, находяща се в с. Йонково, ул. „Васил Тинчев“ № 46 ...
03. 07. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на гр. Исперих, общ. Исперих. Публичният търг ще се проведе на 12.07.2023 г. (сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на общината ...
29. 06. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землищата на с. Райнино и с. Белинци, общ. Исперих. Публичният търг ще се проведе на 12.07.2023 г. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината ...
29. 06. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на земеделски земи в землището на с. Драгомъж и с. Йонково, общ. Исперих. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 06.07.2023 год. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
23. 06. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Яким Груево, общ. Исперих. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 06.07.2023 год. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
23. 06. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Лудогорци, общ. Исперих. Търгът ще се проведе на 04.07.2023 год. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
16. 06. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Лъвино, общ. Исперих, обл. Разград. Търгът ще се проведе на 04.07.2023 год. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
16. 06. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Тодорово, общ. Исперих ... Търгът ще се проведе на 21.06.2023 год. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
05. 06. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Печеница, общ. Исперих ... Търгът ще се проведе на 21.06.2023 год. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
05. 06. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на Помещение от сграда №24116.502.329.1 с адрес с.Лудогорци, общ.Исперих...
30. 05. 2023 г.