Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с.Свещари, общ. Исперих ...
30. 05. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с.М.Поровец, общ. Исперих ...
30. 05. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти (урбанизирани площи) в с. Бърдоква, с. Подайва, с. Печеница и с. Тодорово, общ. Исперих ...
25. 05. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти (Павилион № 3 и Павилион № 6) на Общински пазар гр. Исперих ...
25. 05. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Подайва, общ. Исперих ...
25. 05. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Конево, общ. Исперих ...
19. 05. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 ( пет) години на земеделски земи в землището на с. Йонково, общ. Исперих ...
19. 05. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на земеделски земи в землищата на с. Бърдоква, с. Старо селище и с. Къпиновци, общ. Исперих ...
11. 05. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на Помещение № 1 на първи етаж от масивна двуетажна сграда № 34103.501.166.1.3, находящ се в с. Йонково, ул. „Васил Тинчев“ № 46 с предназначение магазин за хранителни стоки и площ 42,00 кв.м.
11. 05. 2023 г.