Публично обсъждане относно проект за допълнение на Наредба № 11

Община Исперих обявява публично обсъждане относно проект на Наредба за допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих ...
28. 03. 2023 г.

Публично обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 11

Община Исперих обявява публично обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих
01. 03. 2023 г.

Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение на Наредба № 28

Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение на Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих
17. 02. 2023 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 13

Община Исперих приема предложения и становища относно проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №13 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища при Община Исперих
02. 02. 2023 г.

Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Исперих 2023-2027

В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на ПРОГРАМА ЗА EНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2023 - 2027 г.
16. 12. 2022 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ /цени на входни билети и услуги, предоставяни от Исторически музей-гр. Исперих/ ...
23. 11. 2022 г.

Публично обсъждане относно проект за изменение и допълнение на Наредба № 3

Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих. ...
07. 11. 2022 г.

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Исперих уведомява всички граждани, че тече обсъждане на краткосрочна общинска програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022-2025.