Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита от дискриминация

Регионален представител:
Разград 7200, бул. България 15, ет.4, ст.17
тел./факс: 084/62 83 67 
моб.: 0896 646 398
e-mail: razgrad.kzd@kzd.bg

Комисия за защита от дискриминация
София 1125, бул. "Драган Цанков" 35
тел.: 02/807 30 30; факс: 02/870 84 84;
e-mail: kzd@kzd.bg
www.kzd-nondiserimination.com