План-програма за интегрирано екологично образование на предучилищните, училищните и средните учебни заведения на територията на Община Исперих

Лого на ОбС Исперих

План програма
за интегрирано екологично образование на предучилищните, училищните и средните учебни заведения на територията на Община Исперих

............................

Пълният текст на План-програмата можете да видите в прикачения файл (*.pdf)

28. 11. 2019 г.