Съобщения по чл. 32 от ДОПК

 

 


АРХИВНИ

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано в сряда - 22.02.2023 год.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано в четвъртък - 09.02.2023 год.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано във вторник - 18.08.2022 год.
Валидно до петък - 01.09.2022 год. - 17:00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано във вторник- 14.07.2022 год.
Валидно до петък - 28.07.2022 год. - 17:00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано във вторник - 12.07.2022 год.
Валидно до петък - 26.07.2022 год. - 17:00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано в понеделник - 27.06.2022 год.
Валидно до понеделник - 11.07.2022 год.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано в петък - 17.06.2022 год.
Валидно до петък - 01.07.2022 год.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано във вторник - 14.06.2022 год.
Валидно до неделя - 28.06.2022 год. - 17:00 ч.