Съобщения по чл. 32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано на 18.04.2023 год.

ДО: ЕМИНЕ АЗМИЕВА ХАМДИЕВА
Адрес: с. Голям Поровец, ул. "Опълченска" № 23

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в Община Исперих, отдел МДТ при Сюзан Метин Али, на длъжност "Младши експерт МДТ" за връчване на акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК с № 777-1 / 14.12.2020 год.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК същото ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено.

Младши експерт МДТ: Сюзан Метин Али
Дата на окачване: 18.04.2023 год.


АРХИВНИ

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано в сряда - 22.02.2023 год.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано в четвъртък - 09.02.2023 год.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано във вторник - 18.08.2022 год.
Валидно до петък - 01.09.2022 год. - 17:00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано във вторник- 14.07.2022 год.
Валидно до петък - 28.07.2022 год. - 17:00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано във вторник - 12.07.2022 год.
Валидно до петък - 26.07.2022 год. - 17:00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано в понеделник - 27.06.2022 год.
Валидно до понеделник - 11.07.2022 год.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано в петък - 17.06.2022 год.
Валидно до петък - 01.07.2022 год.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано във вторник - 14.06.2022 год.
Валидно до неделя - 28.06.2022 год. - 17:00 ч.