ЕКОЛОГИЯ

Протоколи от проведени общи събрания на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград"

- Протокол № 1 от 03 февруари 2020 год. (понеделник);
- Протокол № 2 от 19 март 2020 год. (четвъртък);
- Протокол № 3 от 16 април 2020 год. (четвъртък);
- Протокол № 4 от 18 юни 2020 год. (четвъртък);
- Протокол № 5 от 13 септември 2021 год. (понеделник);
- Протокол № 6 от 09 декември 2022 год. (петък);
- Протокол № 7 от 23 януари 2023 год. (понеделник).


- Заповед № 743 от 21.10.2022 год. на Кмета на община Исперих за преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Исперих;
- Методика за извършване на преброяването на безстопанствените кучета на територията на община Исперих;
- Протокол от преброяването на безстопанствените кучета на територията на община Исперих през 2022 год.;
- Преброени безстопанствени кучета в община Исперих през 2022 год.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2021-2027 год.
(приета с Решение на Общински съвет Исперих № 291 по Протокол № 34/30.11.2021 год.)

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2021-2027 год.
(приета с Решение на Общински съвет Исперих № 290 по Протокол № 34/30.11.2021 год.)

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2021-2025 год.
(приета с Решение на Общински съвет Исперих № 276 по Протокол № 30/28.09.2021 год.)


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ИСПЕРИХ УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ ДОБРОВОЛЦИ, ЧЕ:

Доброволците, заловили безстопанствени кучета на територията на Общината следва да ги предоставят на Община Исперих или на Сдружение "Германо-Българска помощ за животните" - гр. Русе ...

Прочетете целия текст >>>