СЪОБЩЕНИЕ

Лого на Община Исперих

СЪОБЩЕНИЕ

С цел спазване на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 год. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност

ОБЩИНА ИСПЕРИХ УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ ДОБРОВОЛЦИ, ЧЕ:

Доброволците, заловили безстопанствени кучета на територията на Общината следва да ги предоставят на Община Исперих или на Сдружение "Германо-Българска помощ за животните" - гр. Русе, заедно с информационен талон № 1 за залавяне, приемане и връщане на безстопанствените кучета съгласно Приложение № 3 (приложение № 3 към чл. 13, ал. 1, т. 2), когато се предоставят от доброволец.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

03. 08. 2022 г.