Историческа справка

Община Исперих е разположена в централната част на Лудогорието, която е част от Дунавската равнина и е на важен кръстопът между градовете Разград и Силистра, Добрич и Русе. Община Исперих се намира в Разградска област и е в Североизточния планов регион. Община Исперих е втората по големина община в Разградска област с площ 405 кв. км.

Най-ранни следи от живот в землището на Исперих има от бронзовата епоха. В местността “Айорман” има останки от късноантично и средновековно селище.

Град Исперих е възникнал през 1545 година на мястото на това средновековно селище. Исперих е старо селище, под името Кемаллар се споменава в турски данъчен регистър от 1573 год. От 1934 год е преименувано на село Исперих. С указ № 38 обнародван на 02.02.1960 г. на Президиума на Народното събрание от 31 януари 1960 г. село Исперих е обявено за град.

Към 31.12.2021 год. населението на община Исперих наброява 19 828, от които мъже - 9 797, жени - 10 031. Населението в града е 7 697, а в селата - 12 131.