Демографски профил

Данни от преброяване на населението проведено през 2011 година в цялата страна, в т.ч. и Община Исперих, може да изтеглите от прикаченият файл.