Бивши кметове на Община Исперих

 

2015 г. - 2019 г. 
Бейсим Руфад - Кмет


2011 г. - 2015 г.
Бейсим Шукри - Кмет


Адил Решидов

1999 г. - 2011 г.
Адил Решидов - Кмет


Гюнай Хюсмен

1995 г. - 1999 г.
Гюнай Хюсмен - Кмет


Реджеб Феим

1991 г. - 1995 г.
Реджеб Феим - Кмет


Еленка Симеонова

1990 г. - 1991 г.
Еленка Симеонова - Председател


Петър Малчев

1988 г. - 1990 г.
Петър Малчев - Председател


Васил Бонев

1984 г. - 1988 г. 
Васил Бонев - Председател


Христо Христов

1979 г. - 1984 г.
Христо Христов - Председател


Ганчо Добрев

1977 г. -1979 г. 
Ганчо Добрев - Председател


Ганчо Тодоров

1971 г. - 1977 г. 
Ганчо Тодоров - Председател


Цочо Марков - Исперих

1960 г. - 1971 г. 
Цочо Марков - Председател


1959 г. (декември-март) 1960 г. - Атанас Атанасов - Председател
1959 г. (април-ноември) - Васил Ветов - Председател
1959 г. (февруари-март) - Цоню Цонев - Председател
1959 г. (януари) - Христо Поляков - Председател
1958 г. - Цоню Цонев - Председател
1957 г. - Христо Поляков - Председател
1956 г. - Цоню Цонев - Председател
1953 г. (януари-ноември) 1956 г. - Иван Николов - Председател
1951 г. (април-декември) 1952 г. - Михо Михов - Председател
1950 г. (април-март) 1951 г. - Радослав Йорданов - Председател
1949 г. (юли-март) 1950 г. - Иван Белев - Председател
1948г. (май-юни) 1949 г. - Радослав Йорданов - Председател
1945 г. (октомври-април) 1948 г. - Тодор Тодоров - Кмет
1944 г. (септември-септември) 1945 г. - Радослав Йорданов - Кмет