Фирми

“Хан Аспарух” АД или известен с името KAI е заводът лидер в производството на стенни и подови плочки по технологията на еднократното изпичане и най-големият производител и износител в Европа на плочки, произведени по класическата технология на двукратно изпичане. През 1999г. и 2001г. е извършено технологично обновление на основните производствени линиии, с което се постига годишен капацитет от 7 милиона кв.м. продукция. През 2004г. е влиза в експлоатация и цех за производство на подови и облицовъчни плочи от гранитогрес. Фирмата прилага европейски стандарти за качество по ISO 9001. Продукцията се отличава с авангарден дизайн и широка гама от изделия. Заводът е добре познат на западно-европейските пазари - Великобритания, Франция, Германия, Италия, Бенелюкс и скандинавските страни. В дружеството работят 940 души персонал. За повече информация: www.kai.bg

Машиностроенето в Община Исперих е отрасъл с голямо значение за местната икономика до 1989г. В тези години отрасълът се представя от няколко значими предприятия. Произведената продукция е намирала добър пазар в страната и чужбина. Броят на заетите лица в бранша на Общината е бил над 1000 души.

С промените, настъпили в икономическото развитие на страната, този отрасъл бележи трайно тенденция на намаление. Загубени са традиционни пазари, голяма част от изделията са неконкурентноспособни, сградите, оборудването и технологиите са физически и морално остарели. След приватизацията на предприятията от сектора не настъпи подобрение в сектора. Като цяло предприятията се нуждаят от инвестиции, а в настоящия момент са с ограничени финансови средства и неясна преспектива, някои от които както по отношение на собствеността, така и по отношение на тенденции за развитие.

По известни фирми от бранша са:

“Добруджа - КИТ” АД - Предмет на дейност: производство на консумативи и изделия за текстилната промишленост, ходови колела, транспортни колички, домакински съдове и други изделия с домакинско и промишлено предназначение. За 40% от продукцията на фирмата е осигурен пазар в Холандия. Фирмата работи с занижен капацитет и има 85 души персонал. Необходими са инвестиции за закупуване на нова техника и технологично обновление на продукцията, което ще позволи въвеждане на европейски стандарти по качеството. Управител е инж.Атанас Дочев, адрес: ул."Ахинора"82, тел:20-86.
За повече информация: www.dkit.bg

“Специални телове” Жити АД – Русе - цех в с.Тодорово. Предприятието произвежда специални телове и кабели. Има собствен сграден фонд и добра машинна база. В дружеството работят 27 души .

“РМЗ Шести септември”ЕООД. Произвежда и ремонтира строителни и други машини, възли, агрегати, технологично оборудване, резервни части. Извършва търговска и инвеститорска дейност в страната и чужбина. В настоящия момент фирмата е загубила голяма част от пазарите си. През 2005г в нея работят 18 души. Необходими са инвестиции за обновяване на материалната база и възстановяване на производството. Управител е инж. Росен Николов, тел: 25-42.

”Щанц” – предприятие за заготовка и производство на палети и кашони за “Хан Аспарух” АД . В дружеството през 2005г. работят 35 души.

“Хан Аспарух Автотранспорт” – предприятие към “Хан Аспарух” АД с 50 души работещ персонал. Осъществява транспорт на пътници и товари за “Хан Аспарух” АД.

Шивашка промишленост

Този подотрасъл на леката промишленост е традиционен за общината и води началото си от 60-те години. Произвеждат се основно горни и връхни дамски и мъжки дрехи, панталони, якета и блузи. В последните няколко години фирмите от бранша се ориентираха към работа на ишлеме, предимно за фирми от Германия, Испания, Франция, САЩ, Холандия, Австрия, и др. Това осигурява до голяма степен пазарите, изходните суровини и финансови средства, но създава трайна зависимост от партньора и е потенциална заплаха за сериозен срив при евентуално влошаване или прекратяване на взаимоотношенията. Световните тенденциите в този подотрасъл са за ориентация към евтина работна ръка в страни от Далечния изток.

Развитието на този вид дейност на територията на общината следва да се насочи към осигуряване на алтернативни продукти и пазари, финансова и суровинна самостоятелност, инвестиции в ново оборудване и технологии. По известни фирми от бранша са:

“Ахинора” АД - акционерно дружество със 100% частен капитал. Фирмата е специализирана в производството на горно мъжко и дамско облекло и спортни дрехи: палта, сака, шлифери, якета, поли, панталони и др. от различни материи. "Ахинора" АД осигурява до 150 работни места на работници и служители както от гр. Исперих, така и от околните населени места. Произвежда продукция на ишлеме предимно за Холандия, Италия, Франция и Германия. Дружеството разполага с административно-производствена база застроена разгърната площ от 2658 кв.м и голяма складова база на собствен терен. Основни клиенти в момента са фирми от Германия, Австрия, САЩ, Франция. Адрес: ул."Ахинора"3, тел:21-56, Управител е Катя Йорданова.

“Ахинора – стил ” ООД – дъщерно предприятие на “Ахинора” АД , осигурява заетост на 35 работници в шивашката промишленост.

“Мелиса - Текстил” ООД гр. Разград - цех в с. Подайва. Фирмата е специализирана в производство на спортни дрехи и екипи. В нея работят 150 души. Фирмата работи на ишлеме и има осигурени пазари в чужбина. Предоставя поръчки на ишлеме на малки шивашки фирми от региона. Изнася продукция предимно за Холандия.

”Семела”ООД - Фирмата разполага със собствени и наети помещения в гр. Исперих. Произвежда горно мъжко и дамско облекло. Фирмата работи на ишлеме с осигурени пазари във Франция. Осигурява заетост на 85 души персонал.

Преработваща промишленост на селскостопанска продукция

Община Исперих има много добри условия за развитие на хранително-вкусовата промишленост, като се има предвид, че районът е предимно селскостопански. Традиционно тук са застъпени преработка и заготовка на тютюни, хлебни изделия, млечни продукти, а в близкото минало и производството на зеленчукови и плодови консерви.

Перспективите и насоките за развитие на този подотрасъл са свързани с навлизане на нови инвестиции, технологично обновление и значително подобряване на качеството на продукцията, професионален маркетинг, договаряне на взаимно изгодна основа между доставчици на суровини и производители, изграждане на борси, които да регулират цените и качеството на изходните суровини.

Предприятия:

“Хладилно - Консервен Комбинат” АД Предмет на дейност: производство и търговия със зеленчукови и плодови консерви, конфитюри и ракия. Понастоящем работи далеч под капацитетните си възможности, Съоръженията за дълбоко замразяване и съхраняване на продукцията са морално остарели и енергоемки. Необходими са инвестиции за нова линия за консервно производство, хладилна инсталация и ремонт на складовите помещения. Предприятието е ограничило производството си в единствения модерен цех за алкохолна дестилация и произвежда качествена кайсиева и сливова ракия с марка “Хан Аспарух”. В предприятието работят 10 души. За контакти: 7400 гр.. Исперих, ул. "Васил Левски" № 67, тел.: 08431/36-21.


“Никотиана – Норд табак” АД - гр. Шумен, с цех в с. Китанчево. Предприятието се занимава с изкупуване и промишлена преработка на тютюн. Има добра материална база и техническа осигуреност. В него работят специалисти от гр. Исперих и с. Китанчево. Осигурява сезонна заетост на 200 души.

В общината работят и три мандри, които обработват общо около 35 тона мляко на ден. Това са: ЕТ ”Борисов и синове” с. Лъвино с 10 души персонал; ЕТ ”Ивайло- Милена Станчева” гр. Исперих с 11 души персонал и ЕТ “Дива” гр.Исперих – Валентин Друмев с 10 души персонал. До 2007г. са в процес на сертификация.

“Адонис Комерс” ООД е фирма за производство и изкупуване на билки и подправки. Изнася продукция в Германия. Във фирмата работят 10 души, през активния сезон осигурява заетост на 35 души. През 2004 и 2005г предприятието обучи 16 работници за събиране на диворастящи билки и плодове.

“Екопласт” ООД - дървопреработвателно предприятие за производство на европалети и заготовка на паркет с 8 души персонал, а по време на кампания осигурява заетост на повече от 20 души.

“Ягуар 90” ООД – производител на машини за обработка на PVC и алуминиева дограма. Дружеството извършва монтаж на алуминиева дограма и аксесоари на фирми от Гърция, Турция и Германия с 10 души персонал.

“Сортови семена“ ЕАД – с база Исперих осигурява заетост на повече от 40 души през активния сезон.
В областта на хранително - вкусовата промишленост в Община Исперих работят няколко малки фирми за производство на хляб и хлебни изделия, които задоволяват предимно вътрешния пазар на общината.