Заповед за забрана за палене на открит огън

Заповед № 741 от 15.07.2024 год. на Кмета на община Исперих за забрана за палене на открит огън по какъвто и да е повод до горими материали, постройки и на други пожароопасни места, в паркове и гористи местности ...
15. 07. 2024 г.