Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Видеоархив от проведени заседания


Заседание на Общински съвет Исперих на 29.02.2024 г.
Крайният срок за входиране на докладни записки - 21.02.2024 г. до 17:00 часа.