Програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих през 2024 год.

Лого на Общински съвет Исперих

ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ПРЕЗ 2024
г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ:

       Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих се създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на представени читалищни програми за развитие.

        Целта на програмата е да подпомогне годишното планиране, организиране и реализация на комплекса от читалищни дейности, както и да съдейства за повишаване на активността на читалищните ръководства за превръщането на институции в културни центрове, работещи в полза на общността.

      II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

      1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в община Исперих;

      2. Запазване на обичаите и традициите на населението в общината;

      3. Обмен между културите на различните етноси; 

      4. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението;

      5. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите на науката, изкуството и културата;

      6. Възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание и на културната идентичност;

       7. Повишаване на капацитета и институционалното израстване на читалищата, както и доверието на местната общност в тях;

       8. Партниране с местното самоуправление в развитието на обществените и в частност на културните процеси.

      III. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ:

      1. Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки и читални, както и създаване на електронни информационни мрежи;

      2. Развитие и подпомагане на любителското и художествено творчество, чрез създаване на колективи и изпълнители в различните жанрове на изкуството, за които има необходимите условия;

      3.Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти и чествания;

      4. Инициативи за повишаване на читателския интерес чрез уреждане на тематични кътове, четения и изследвания;

      5. Събиране и разпространяване на знания за родния край;

      6.Организиране на съвместни инициативи с училища и детски градини;

      7.Търсене на нови атрактивни форми на изява за младежи, подпомагане на техните инициативи;

       8. Предоставяне на безплатни компютърни и интернет услуги на населението;

       9. Привличане на доброволци и развиване на доброволчеството на територията на общината;

      10. Насърчаване съвместната работа на народните читалища с Община Исперих, Министерство на културата, Регионален експертно-консултантски и информационен център – „Читалища” - Разград, Съюз на народните читалища и изграждане и планиране на повече съвместни инициативи и партньорства при реализиране на дейности на различни нива;

      11. Подобряване на квалификацията на кадрите в народните читалища в областта на културата, изкуството, образованието и др.;

      12. Поддръжка, ремонт и обогатяване на материално-техническата база на читалищата;

      13. Кандидатстване по програми и проекти.

      IV. ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА. КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН.

м. Януари:

 • Подреждане на кътове и витрини по случай 176 години от рождението на Христо Ботев – НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково, НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница, НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци;
 • Отбелязване на 21 януари – Бабинден - със седянки и програми - НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци,  НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище, НЧ „Елин Пелин 1930 г.“ с.Подайва,  НЧ “Пробуда 1927-Йонково“ с.Йонково, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ “Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ “Развитие 1910“ с.М.Поровец, НЧ „Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци, НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино, НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец,  НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево и НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква;
 • Отбелязване на Атанасовден – НЧ "Нов живот 1940 г." с.Конево;
 • „Исперих – град с името на хан“ – конкурс за есе, стихотворение и рисунка – НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
 • Подреждане на кътове в читалищните библиотеки по населени места по случай годишнини от рождението на бележити автори.

 

м.Февруари:

 • Вечер на младото семейство - НЧ “Развитие 1928 г." с.Лудогорци и НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево;
 • Отбелязване на Деня на виното и любовта – НЧ „Развитие 1910“ с. М. Поровец, НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница, НЧ „Елин Пелин 1930 г.“  с.Подайва, НЧ “Пробуда-1927-Йонково“ с.Йонково, НЧ “Просвета 1942“ с.Райнино, НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Самообразование 1901“ с.Г. Поровец, НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево и НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец;
 • Подреждане на кътове и витрини по повод 151 години от обесването на Васил Левски по читалища в населените места;
 • Възпоменателна програма по случаай 151 г. от обесванета на Васил Левски – НЧ “Пробуда 1928“ с.Лъвино,  НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево, НЧ „Съзнание 1927 г.“ с.Вазово, НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Н.Й.Вапцаров-1964“ с.Малко Йонково, НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово;
 •  „Моите способности и умения“ – изложба на плетива и сувенири – НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево;
 • Отбелязване на Международния ден на майчиния език - НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци;
 • Изложба на мартеници –  НЧ „Съзнание 1927 г.“ с.Вазово и НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница;
 • Творческа работилница за мартеници - НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево;
 • „Моята мартеничка“ - работилница за мартеници – НЧ "Съзнание 1891" гр.Исперих.

 

м.Март:

 • Изложба на мартеници - НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих, НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец и НЧ „Нов живот 1940 г.“с.Конево;
 • „Посрещане на Баба Марта“ – тържество с деца от селото – НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци, НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница,  НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово, НЧ „Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци, НЧ „Пробуда 1928“ с.Китанчево, НЧ „Съзнание 1927 г.“ с.Вазово,  НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево, НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец и НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;
 • Подреждане на кътове, витрини и организиране на тържества по случай 146 години от Освобождението на България – НЧ „Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци, НЧ „Просвета 1920 г.“ с.Старо селище, НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево, НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково, НЧ „Наука 1937 г. с.Тодорово“ и НЧ „Съзнание 1927 г.“ с.Вазово;
 • „Празник на мама“ – рецитал, организиран от НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково;
 • Тържество с жените от селото – НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево, НЧ „Просвета 1920 г. с.Старо селище“, НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци, НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница, НЧ „Пробуда-1927-Йонково“ с.Йонково, НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово, НЧ „Просвета 1942 г.“ с.Райнино, НЧ „Елин Пелин 1930 г.“ с.Подайва, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци, НЧ „Пробуда 1928“ с.Китанчево,  НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец,  НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово, НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец, НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец, НЧ “Самообразование“ 1930“ с.Делчево, НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево, НЧ „Просвета 1956 г.“ с.Средоселци, НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево и НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;
 • Отбелязване на Деня на самодееца – НЧ „Елин Пелин 1930 г.“ с.Подайва,  НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево и НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари;
 • Карнавал на приказни герои - отбелязване на Международния ден на приказката – НЧ „Елин Пелин 1930 г.“ с.Подайва;
 •  Посрещане на Първа пролет с различни мероприятия – НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово, НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква,  НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец, НЧ „Просвета 1956 г.“ с.Средоселци, НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница, НЧ „Съзнание 1927 г.“ с.Вазово,  НЧ „Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино и НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец.

 

м.Април:

 • Викторини по повод Деня на шегата – НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец; НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ „Пробуда 1927-Йонково“ с.Йонково, НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци, НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница и НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево;
 • Отбелязване на 7 април – Световен ден на здравето – НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;
 • Отбелязване на Международния ден на детската книга – НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци, НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница, НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово, НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево, НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ „Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци и НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово;
 • „Любим приказен герой“ – конкурс за рисунка на асфалт по случай Международния ден на детската книга – НЧ „Н.Й.Вапцаров-1964“ с.Малко Йонково;
 • „Карнавал на приказката“ – НЧ „Съзнание 1891 г.“ гр.Исперих;
 • Организиране на конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема „Различията, които ни сближават“ – НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница;
 • Отбелязване на Лазаровден –  НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец, НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево, НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих и НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари;
 • Отбелязване на Цветница – НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево;
 • Празник на етносите – НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
 • Великденски пролетен концерт – НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.

 

м. Май:

 • Организиране на селищни празници от НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец и НЧ „Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци;
 • Отбелязване на 1 Май - Международен ден на труда – НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Просвета 1956 г.“ с.Средоселци, НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница и НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово;
 • Великденска изложба – НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец, НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово, НЧ „Просвета 1920 г.“ с.Старо селище, НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево, НЧ „Просвета 1942 г.“ с.Райнино и НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква;
 • „Великденска работилница“ – ателие за боядисване на яйца – НЧ „Развитие 1928 г.“  с.Лудогорци, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево,  НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево, НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец и НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари;
 • „Великденски обичаи и традиции“ – представяне на презентация пред ученици – НЧ „Съзнание 1927 г.“ с.Вазово;
 •  „Хоро за хората“ – фолклорен празник - НЧ  „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
 • Отбелязване на Гергьовден – НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево, НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Просвета 1920 г.“ с.Старо селище, НЧ „Пробуда 1927-Йонково“ с.Йонково и НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци;
 •  „Децата на Европа рисуват“ – конкурс за детска рисунка – НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 • Отбелязване на Деня на библиотекаря – НЧ „Самообразование 1910“ с.Голям Поровец, НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец,  НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино и НЧ „Пробуда“ 1931 с.Белинци;
 • Изложба на библиотечни документи – НЧ „Просвета 1920 г.“ с.Старо селище;
 • Отбелязване на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност от всички читалища в община Исперих;
 • „На добър час по пътя на зрелостта“ – тържество за абитуриентите от селото – НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница;
 • Отбелязване на Световния ден без тютюнопушене – НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци;
 • „Дни на музиката“ – годишни концерти на учениците от детските музикални школи към НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
 • „Децата – творци на красота“ – програма за децата от гр.Исперих – НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
 • Вечер на таланта - НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци;
 • Посрещане на участниците в похода „По пътя на четата на Таньо войвода“ – НЧ „Пробуда  1929“ с.Свещари и НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец.

 

м. Юни:

 • "Полети с мен" - фестивал на хвърчилата в АР „Сборяново“, организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
 • Отбелязване на Международния ден на околната среда – НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;
 • Отбелязване на Международния ден на детето от читалищата в община Исперих;
 • Детско утро „Аз рисувам на асфалт“ – НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево;
 • Организиране на общоселски празник – НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец и НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница;
 • Подреждане на кътове и витрини по случай 2 юни  - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България във всички читалища в община Исперих.

     

м. Юли:

 • "Ваканция, ура!" – програма за деца -  НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец и НЧ „Нов живот 1940 г.“ – с.Конево;
 • Вечер на младото семейство - НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово;
 • Отбелязване на патронния празник на НЧ „Елин Пелин 1930 г.“ с.Подайва;
 • Летни ателиета по изкуства "Знам и мога" -  НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
 • Подреждане на кътове и витрини по случай рождението на бележити автори;
 • „Детска лятна работилница“ – програма за деца – НЧ „Просвета 1956 г.“ с.Средоселци и НЧ "Назъм Хикмет 1959 г." с.Къпиновци;
 • „Лятно училище“ –  занимания с деца - НЧ „Просвета 1920 г.“ с.Старо селище, НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево и НЧ „Самообразование 1910“ с.Голям Поровец;
 • „Виртуален свят“ – организиране на неформално обучение за ползване на съвременни технологии – НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево;
 • Илинденски събор – НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец и НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
 • „Лято в библиотеката“ – съвместна инициатива с деца и възрастни – НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково, НЧ „Просвета 1920 г.“ с.Старо селище и НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево;
 • „Маратон на четенето“ –  инициатива за четене на любими книги – НЧ „Просвета 1942 г.“ с.Райнино;
 • Възстановка на обичая „Жътва“– НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево;
 • Лятна дискотека – НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;
 • Подреждане на кътове по случай годишнини от рождението на бележити будители - НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци;
 • Организиране на конкурс за стихотворение и рисунка „Весела ваканция“ – НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница.

 

м. Август:

 • Отбелязване на Деня на градинаря - НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци;
 • „Лято в библиотеката“ – летни занимания за деца – НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква;
 • Организиране на вечер на младото семейство и кулинарна изложба - НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци;
 • Вечер на селската жена на тема: „Най-нова плетка и най-нова и най-вкусна гозба“– НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово;
 • Организиране на лятна дискотека по случай Международния ден на младежта – НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“с.Къпиновци;
 • Вечер на младото семейство - НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница;
 • Организиране на общоселска седянка – НЧ “Нов живот 1940 г.“ с.Конево;
 • Подреждане на кътове в читалищните библиотеки по населени места по случай годишнини от рождението на бележити автори.

 

м. Септември:

 • Подреждане на кътове по повод Деня на Съединението и Деня на Независимостта на България – в читалищата в община Исперих;
 • Организиране на общоселски събор –  НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево и НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;
 • Изложба на есенни продукти – НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево.

 

м. Октомври:

 • Отбелязване на 1 октомври - Международен ден на възрастните хора - НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква, НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец, НЧ „Елин Пелин 1930 г.“ с.Подайва;
 • Подреждане на кътове и витрини по повод годишнини на бележити автори по читалищата в населените места;
 • Инициатива „Ден на отворените врати“ – организиране на групови посещения на деца и ученици в читалището – НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово;
 • Представяне на възстановки за обичаите „Гроздобер“ и „Белянка“ – НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево;
 • Отбелязване на Димитровден – НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево;
 • Общоселско веселие по повод селищния празник на село Райнино - НЧ „Просвета 1942 г.“ с.Райнино;
 • Организиране на фото-конкурс „Културното наследство на Исперих“ – НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
 • Организиране на маскен бал за деца – НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци.

 

м. Ноември:

 • Отбелязване на Деня на народните будители  в читалищата по населени места;
 • Изложба на библиотечни документи – НЧ „Просвета 1920 г.“ с.Старо селище;
 • Организиране на общоселско тържество за 80-годишни юбиляри – НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево;
 • Отбелязване на Деня на християнското семейство – НЧ „Елин Пелин 1930 г.“ с.Подайва, НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево и НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево.

 

м. Декември:

 • Отбелязване на Никулден – НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево;
 • Организиране на младежка дискотека по случай 8 декември – студентски празник – НЧ „Пробуда 1928 г.“ с.Лъвино, НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница, НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево и НЧ “Наука 1937 г.“ с.Тодорово;
 • „Коледно утро“ – коледно тържество в НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково и НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница;
 • Възстановка „Бъдни вечер“ - НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево;
 • „Коледна седянка“ - среща с жените от селото – НЧ „Просвета 1920 г.“ с.Старо селище;
 • „Коледна вечер“ – коледно тържество в НЧ „Елин Пелин 1930 г.“ с.Подайва, НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец, НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква, НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец, НЧ „Съзнание 1927 г.“ с.Вазово, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево и НЧ „Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци;
 • Организиране на коледна работилничка и коледен базар в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
 • Възстановка на обичая „Коледуване“ – НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих и НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево;
 • Подреждане на изложби за сурвакници и коледно-новогодишни картички във всички читалища в община Исперих;

 

V. ФИНАНСИРАНЕ:

      Финансирането на читалищата се извършва с годишна държавна субсидия по изготвен държавен стандарт за бройки субсидирана численост. Другите източници на финансиране са: членски внос, приходи от културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения, завещания, спечелени проекти и др.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

       Настоящата Програма обобщава най-важните моменти в работата на читалищата от община Исперих и определя  насоките им за развитието през 2024 г.

       Може да си направим извода, че читалищата са устойчиви културни институции, които днес са призвани да насърчават креативната социална промяна, предизвикана от съществуващото културно многообразие и процесите на всеобхватна глобализация.

       За успешното им развитие е необходимо с общи усилия да бъдат преодолявани основните предизвикателства, които стоят пред тях, а именно те са:

 • привличане на млади читалищни членове;
 • обогатяване на библиотечните фондове и внедряване на съвременни информационни и комуникационни технологии;
 • поддръжка и ремонт на материални бази;
 • въвеждане на гъвкави и иновативни методи на работа сред библиотечните специалисти.
20. 02. 2024 г.