Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 57  по Протокол  № 6 от 29.02.2024г. на ОбС  Исперих и  Заповед № 531/24.05.2024год. на Кмета на  община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1.1.Лек автомобил Фолксваген туран с регистрационен номер РР 7900 АК, първа регистрация през 2005год. – дизел, черен металик.  

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 4 477,00  лева. 

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 45,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 450,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.06.2024 год. (понеделник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  17.06.2024 год.(понеделник).

2.1. Товарен автомобил Форд транзит с регистрационен номер РР 8375 ВА, първа регистрация през 2005год. – дизел, бял.

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 7 395 ,00  лева. 

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 73,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 740,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.06.2024 год. (понеделник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  17.06.2024 год.(понеделник).

3.1. Товарен автомобил Фолксваген транспортер с регистрационен номер РР 5417 АТ, първа регистрация през 1997год. – дизел, бял.  

3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 139 ,00  лева. 

3.3.Стъпка за наддаване в размер на 30,00 лева.

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 320,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.06.2024 год. (понеделник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  17.06.2024 год.(понеделник).

4.1. Специален автомобил Ситроен джъмпер с регистрационен номер РР 4110 АМ, първа регистрация през 1997год. – дизел, бял/оранжев.  

4.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 460,00  лева. 

4.3.Стъпка за наддаване в размер на 35,00 лева.

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 350,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.06.2024 год. (понеделник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  17.06.2024 год.(понеделник).

5.1. Лек автомобил Лада нива с регистрационен номер РР 8020 АМ, първа регистрация през 2006год. – бензин, бордо металик.  

5.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 862,00  лева. 

5.3.Стъпка за наддаване в размер на 38,00 лева.

5.4. Депозит за участие в търга  в размер на 380,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.06.2024 год. (понеделник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  17.06.2024 год.(понеделник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 11.06.2024г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 18.06.2024г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 10.06.2024 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 17.06.2024 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  автомобилите може да се направи  всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 05. 2024 г.