Съобщение от ВиК ООД

Във връзка с извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването от "Енерго-Про Мрежи" АД в ПС "Лудогорци" и ПС "Г. Поровец" на 10.09.2016 г.
Поради тази причина, временно ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

1. с. Голям Поровец
2. с. Лудогорци
3. с. Йонково
4. с. Старо Селище
5. с. Малко Йонково

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 09. 2016 г.