УВЕДОМЛЕНИЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: 

Изграждане на обект - автомивка, демонтаж на гуми, смесен магазин;

Местоположение: Г. Поровец 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Исперих или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард", №20 П.К. 7000

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
07. 03. 2016 г.