ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 02 ОКТОМВРИ 2022 год.

Указ на Президента

Хронограма

Принципни решения на ЦИК


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

София 1169
пл. "Княз Александър I" №1
web: www.cik.bg
e-mail: cik@cik.bg


РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

e-mail: rik18@cik.bg


ПОКАНА
До местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание

Във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 год. и изготвяне на предложение до РИК - Разград за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на община Исперих и в изпълнение на правомощията си по чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от ИК, Кметът на Община Исперих КАНИ на 25 август 2022 год. (Четвъртък) от 14:00 ч. в кабинета на Кмета на Община Исперих, находяща се в административната сграда на общинска администрация - Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2 /партерен етаж, представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание за провеждане на консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) по реда на чл. 91, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ИК.
Пълният текст на поканата можете да видите в прикачения файл.
Дата на публикуване: 11.08.2022 год.


Заповед № 526 от 08.08.2022 год. на Кмета на община Исперих за образуване на избирателните секции на територията на община Исперих и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес
Приложение № 1: Обхват на избирателните секции
Дата на публикуване: 09.08.20222 год.