ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 ЮЛИ 2021


ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК, ПСИК, ЗА ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КАКТО И ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ, ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021г.
Приложение: Предложение за състав на Секционна избирателна комисия и резервите към тях (*.xlsx)


Сайт на Централна избирателна комисия

Решение на ЦИК № 8-НС / 13.05.2021 относно: приемане на хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Приложение № 12-НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК)

Приложение № 14-НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Дата на публикуване: 27.05.2021 г.


Заповед № 352 от 18.05.2021 г. на Кмета на община Исперих за образуване на 36 (тридесет и шест) броя избирателни секции на територията на община Исперих за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. и утвърждаване номерация и адрес на избирателните секции.
- Приложение: Обхват на секциите.
Дата на публикуване: 18.05.2021 год.


Заповед № 365 от 25.05.2021 г. на Кмета на община Исперих - Определяне местата за обявяване на избирателни списъци на територията на Община Исперих.