Избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката и за Народно събрание

Централна избирателна комисия


Районна избирателна комисия - гр. Разград

гр. Разград, ул. "Бели Лом" № 37А, ет. I, стая № 102
Телефон: 084 618 288
Ел. поща: rik18@cik.bg
Интернет сайт: https://rik18.cik.bg


ПОКАНА
относно: Провеждане на копсултации за определяне съставите на ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОНИИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията На Община Исперих за провеждане на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители за Народно събрание на Република Българня на 14 ноември 2021 г.


ПОКАНА
До местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в 46-тото Народно събрание
Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Исперих за произвеждане на избори за Президент и Вицепрезидент и за народни представители за Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 година.
Дата на публикуване: 04.10.2021 год.

ПРИЛОЖЕНИЯ 
1.Разпределение на местата в СИК на територията на община Исперих и техните ръкаводства за изборите за ПВР и НС на 14.11.2021 г.

2. Образец на предложение за основен и резервен състав на СИК


Избирателен списък (за публикуване) 
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Дата на публикуване: 30.09.2021 г.


Заповед № 733 от 27.09.2021 г. на Кмета на Община Исперих за определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Исперих по време на предизборната кампания за насрочените избори за Народни представители за Народно събрание, както и избори за Президент и Вицепрезидент на РБ на 14.11.2021 г., съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
- Приложение № 1 - Списък на местата за провеждане на информационно-разяснителна кампания под формата на събрания и на места за поставяне на агитационни материали на територията на община Исперих.
Дата на публикуване: 28.09.2021 г.


Заповед № 731 от 27.09.2021 г. на Кмета на Община Исперих за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и на избори за Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 г.
Дата на публикуване: 27.09.2021 г.


Заповед № 726 от 23.09.2021 г. на Кмета на община Исперих за образуване на избирателни секции на територията на община Исперих за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание и за Президент и Вицепрезидент на Републиката на 14 ноември 2021 г. и за утвърждаване номерация и адрес на избирателните секции
Дата на публикуване: 23.09.2021 г.