Избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката

Централна избирателна комисия
София 1169
пл. "Княз Александър I" №1
Уеб сайт: https://www.cik.bg/
E-mail: cik@cik.bg


Районна избирателна комисия - гр. Разград

гр. Разград, ул. "Бели Лом" № 37А, ет. I, стая № 102
Телефон: 084 618 288
Ел. поща: rik18@cik.bg
Интернет сайт: https://rik18.cik.bg


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.
 (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Дата на публикуване: 18.11.2021 г.


Заповед № 853 от 17.11.2021 г. на Кмета на Община Исперих за определяне на график за транспортиране и предаване на изборните материали за гласуване на втори тур на избори за Президент и Вицепрезидент на Република България на СИК и ПСИК на територията на община Исперих, както и служителите от общинска администрация, отговорни за тяхното предаване по направления, както следва: 

Дата 20.11.2021 год., Събота - предизборен ден
I-ви лъч; Отговорник: НЕВИН ХАКЪ; тръгване 11:30 ч.; Автобус рег. № СВ 6548 ВС; водач: Халил Салиев Султанов
Лудогорци                  Секция № 23
Старо Селище           Секция № 33
Голям Поровец          Секция № 4
Лъвино                       Секция № 24
Лъвино                       Секция № 25

II-ри лъч; Отговорник: ФЕРХАН ХАЛИЛ; тръгване 13:00 ч.; Автобус рег. № РР 4042 ВМ; водач: Сами Вели Сюлейман
Секция № 14   Исторически музей (вход откъм футболен комплекс)
Секция № 16   Исторически музей
Секция № 13   ОУ "Христо Ботев" - ново
Секция № 12   Читалище
Секция № 15   Исторически музей (Изложбена зала/ритуална)
Секция № 11   (Галерия)

III-ти лъч; Отговорник: КЪЙМЕТ АРИФ; тръгване 13:15 ч.; Автобус рег. № РР 1230 ВА; водач: Димитър Георгиев Патриков
Секция № 17   Йонково
Секция № 18   Малко Йонково
Секция № 2     Бърдоква
Секция № 26   Драгомъж
Секция № 27   Малък Поровец
Секция № 32   Свещари
Секция № 3     Вазово
Секция № 31   Райнино

IV лъч; Отговорник: ЗЕХРА СЕЛИМ; тръгване 14:00 ч.; Автобус рег. № СВ 1322 РВ; водач: Николай Тодоров Бончев
Секция № 10   ОУ "Васил Априлов"
Секция № 7     ул. "Шести септември" № 41А
Секция № 8     ПГ "Васил Левски"
Секция № 9     ЦДГ № 5
Секция № 36   Яким Груево
Секция № 21   Конево

V-ти лъч; Отговорник: ГЮЛШЕН ХАБИЛ; тръгване 15:00 ч.; Автобус рег. № СВ 3554 РВ; водач: Бейзат Сюлейман Хюсеин
Секция № 19   Китанчево (Читалище)
Секция № 20   Китанчево (Училище)
Секция № 35   Тодорово
Секция № 30   Печеница
Секция № 6     Делчево

VI-ти лъч; Отговорник: ИЛДЪЗ ЯХОВА; тръгване 16:00 ч.; Автобус рег. № РР 8593 ВК; водач: Юмер Ибраим Ибо
Секция № 43   "МБАЛ Исперих" ЕООД
Секция № 44   "МБАЛ Исперих" ЕООД (COVID)
Секция № 34   Средоселци
Секция № 22   Къпиновци
Секция № 28   Подайва (Читалище)
Секция № 29   Подайва (Училище)
Секция № 1     Белинци
Секция № 5     Духовец

2. График за предаване на изборните материали за гласуване на ПСИК на територията на община Исперих, както следва:
Дата: 20.11.2021 год. (събота); Място на предаване: гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2 - сграда на общинска администрация Исперих; отговорен служител - Севим Адем.
16:15 часа - ПСИК № 181400037   с. Подайва
16:30 часа - ПСИК № 181400038   с. Лъвино
16:45 часа - ПСИК № 181400039   с. Старо Селище
17:00 часа - ПСИК № 181400040   с. Йонково
17:15 часа - ПСИК № 181400041   с. Малко Йонково
17:30 часа - ПСИК № 181400042   с. Тодорово
17:45 часа - Подвижна секция за лица, поставени под задължителна карантина или изолация (при евентуално образуване).
Дата на публикуване: 17.11.2021 год.


До: Ръководствата на Политическите партии
ПП "Има такъв народ"
КП "ГЕРБ - СДС"
КП "БСП за България"
КП "ДБ - Обединение"
ПП "ДПС"
КП "Изправи се! Мутри вън"

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Произвеждане на втори тур на изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката на 21.11.2021 г.

Община Исперих уведомява ръководствата на политическите партии, както и членовете на всички секционни избирателни комисии, в т.ч. подвижни избирателни комисии, избирателни комисии в "МБАЛ Исперих" ЕООД в КОВИД отделение и извън КОВИД отделение, че:
Броят на образуваните секционни комисии на територията на община Исперих НЕ СЕ ПРОМЕНЯ. Същите ще действат на втори тур на изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката на 21.11.2021 г.

Раздаването на изборни книжа и материали на 20.11.2021 г. (Събота) ще се извърши по предварително обявен график на интернет-страницата на Община Исперих. За графика ще бъдат уведомени и ръководствата на политическите партии.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на Община Исперих
Дата на публикуване: 17.11.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Исперих съобщава, че Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето освен чрез пълномощник може да се подаде и на e-mail: isperih@isperih.bg.
За контакти: Севим Адем - Секретар на Община Исперих; тел.: 0884 598 414
Дата на публикуване: 17.11.2021 г.