Програма за управление на отпадъците в Община Исперих за периода 2016 – 2020 г.