Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2024 год.

Лого на ОбС Исперих

ПРОГРАМА
за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2024 год.

...............................

Пълният текст на Програмата можете да видите в прикачения файл.

28. 11. 2019 г.