Протокол от заседание на комисия

Конкурс за девиз на град Исперих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ
от заседание на Комисия, определена със Заповед № 445/12.06.2020 г. на Кмета на Община Исперих

Относно: Общински конкурс, обявен на 12.06.2020 г. за избор на девиз на град Исперих по случай 60 години от обявяването му за град

На 16.09.2020 г. Комисия в състав:

            Председател:           

           1. Аксел Кючюк – зам.-кмет на Община Исперих, ресор „Хуманитарни дейности“

Членове:

2. Екатерина Димитрова – председател на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ към Общински съвет – Исперих;

3. Румяна Неделчева – филолог, дългогодишен преподавател по български език и литература, ръководител на клуб „Художествено слово“ към НЧ „Съзнание 1891“ – гр. Исперих;

4. Живка Михайлова – историк, археолог, бивш зам.-директор по научната част в Исторически музей – Исперих;

5. Васил Василев – представител на фирма „Агротида“ ООД – гр. Исперих;

6. Нихат Хайри – общественик, бивш председател на Общински съвет – Исперих;

7. Аница Костова – гл. експерт „Образование и младежки дейности“ в Община Исперих,

проведе заключителната си среща. Всеки член от журито разгледа постъпилите в Деловодството на Община Исперих 28 предложения за девиз на града и ги дискутира.

След явно гласуване становищата на петима членове от Комисията завършват с положително заключение за избор на предложението на г-н Недко Цонев Неделчев, а именно:

От миналото вдъхновен – към бъдещето устремен

Всеки член на журито индивидуално потвърди, че предложението напълно отговаря на критериите и изискванията, заложени в регламента на конкурса.

КОМИСИЯ:

            Председател:      /п/
                              /Аксел Кючюк/

Членове:

                        2.               /п/
                       /Екатерина Димитрова/

                       3.               /п/
                       /Румяна Неделчева/

                       4.               /п/
                       /Живка Михайлова/

                       5.             /п/
                       /Васил Василев/

                        6.          /п/
                       /Нихат Хайри/

                        7.           /п/
                       /Аница Костова/

01. 10. 2020 г.