Протокол от журиране в ІІІ общински конкурс за рецитация на стихотворение

Конкурс за рецитация на стихотворение

ПРОТОКОЛ
От журиране в III общински конкурс за рецитация на стихотворение,
посветено на Васил Левски,
на тема:

„ЗЕМЕН И НЕДОСТИЖИМ!“

Днес, 18.02.2021 година, жури в състав:

Председател:

1. Румяна Неделчева – филолог, дългогодишен преподавател по български език и литература, ръководител на клуб „Художествено слово“ към НЧ „Съзнание 1891“ – гр. Исперих;

Членове:

2. Росица Кръстева – дългогодишен самодеец към НЧ „Съзнание 1891“ – гр. Исперих;
3. Аница Костова – гл. експерт „Образование и младежки дейности“ в Община Исперих,

класира следните деца и ученици:

I възрастова група – 3 и 4 подготвителни групи:

1 място: Преслав Йорданов Стоянов – IV ПГ, ДГ "Осми март" – с. Яким Груево;
2 място: Емир Синан Тахир – IV ПГ, ДГ "Щастливо детство" – гр. Исперих;
3 място: Дамла Ерсин Ахмед – IV ПГ, ДГ "Първи юни" – гр. Исперих;

 

Специални награди:

За въздействаща емоционалност и атрактивност при изпълнение на художествена творба:

Елиф Бейтула Бейсин – III ПГ, ДГ "Осми март" – с. Яким Груево;
 

За правилно и точно наизустяване на сложна поетична творба:

Гюнеш Зейти Назъм – III ПГ, ДГ "Щастливо детство" – с. Китанчево;


За изключително представяне и емоционалност при изпълнение на художествена творба:

Басри Мустафа Басри – IV ПГ, ДГ „Кокиче“ – с. Йонково.


II възрастова група – 1 – 4 клас:

1 място: Верда Самедин Сабит – III клас, ОУ "Христо Ботев" – гр. Исперих;
2 място:  Шебнем Шендован Кабил – II клас, ОУ "Васил Априлов" – гр. Исперих;
2 място:  Йордан Христов Аргилов – III клас, ОУ "Васил Априлов" – гр. Исперих;
2 място:  Георги Александров Георгиев – III клас, ОУ "Васил Априлов" – гр. Исперих;
3 място: Бора Бейнур Назиф – I клас, ОУ "Васил Априлов" – гр. Исперих;
3 място: Судем Екрем Мудин – IV клас, ОУ "Васил Априлов" – гр. Исперих;


Специални награди:

За артистичност и емоционално въздействие при изпълнение на художествена творба:

Мелиса Ферди Басри – III клас, ОУ "Васил Априлов" – гр. Исперих;

Велизар Стефанов Стефанов – III клас, ОУ "Васил Априлов" – гр. Исперих;


За много добра дикция и емоционално въздействие при изпълнение на художествена творба:

Далия Георгиева Росенова – II клас, ОУ "Христо Ботев" – гр. Исперих;


За емоционално съпреживяване на основното чувство в поетична творба:

Ада Ариф Васви – II клас, ОУ "Васил Априлов" – гр. Исперих;


III възрастова група – 5 – 7 клас:

1 място: Виктор Добромиров Добрев – VII клас, ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих;
2 място: Георги Димитров – V клас, ОУ "Васил Априлов" – гр. Исперих;
3 място: Мелис Рамадан Рамадан – V клас, ОУ "Васил Априлов" – гр. Исперих;


Специални награди:

За емоционално въздействие при изпълнение на художествена творба:

Василена Венкова Алексиева – V клас, ОУ ,,Христо Ботев” – гр. Исперих;


За интонационен усет и добра техника при изпълнение на художествена творба:

Едже Ахмед Юмер – V клас, ОУ "Васил Априлов" – гр. Исперих;


IV възрастова група – 8 – 12 клас

1 място: Радослава Димитрова Славова – X клас, ПГ „Васил Левски“ – гр. Исперих;
2 място: Бейшан Бейтула Яфес – XI клас, ПГ „Васил Левски“ – гр. Исперих;
3 място: Зухал Мехмед Кадир – X клас, ПГ „Васил Левски“ – гр. Исперих.


V възрастова група – над 18 год.

Награда за достойно представяне и емоционално съпреживяване на основното чувство в поетична творба:

Цветомир Евгениев Илиев – студент във Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Варна

 

ЖУРИ:

Председател:         / п /
                       /Р. Неделчева /

Членове:

                     1.        / п /
                      /Р. Кръстева/

                     2.       / п /
                     /А. Костова /

18. 02. 2021 г.
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: