ОБЩИНСКИ КОНКУРС - "МОЯТ СЪВРЕМЕНЕН БУДИТЕЛ"

Лого на конкурса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОРГАНИЗИРА

ОБЩИНСКИ КОНКУРС
/за рисунка и есе/,

ПОСВЕТЕН НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ, НА ТЕМА: „МОЯТ СЪВРЕМЕНЕН БУДИТЕЛ“

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

            Целта на конкурса е:

– да покаже гледната точка на исперихските деца към 1 ноември – Ден на народните будители;
– да затвърди традицията в отбелязването на празника;
– да стимулира въображението и творчество у децата;
– да бъдат популяризирани местните будители – творци, преподаватели, значими личности, през погледа на децата и учениците;
– да насочи вниманието към днешните носители на промяната, които с действията си запалват сърцата и вдъхват сили и импулс на младото поколение за ползотворни действия в името на по-доброто бъдеще на България.

УЧАСТНИЦИ

В конкурса могат да участват деца и ученици, записани в детските градини и в училищата на територията на община Исперих. Участниците ще бъдат разпределени в четири възрастови групи:

Раздел „Рисунка“:

  1. Първа възрастова група – III-IV подготвителни групи на детските градини;
  2. Втора възрастова група – I-IV клас;

 

Раздел „Есе“:

3. Трета възрастова група – V-VII клас;
4. Четвърта възрастова група – VIII-XII клас.

 

Първа и втора възрастова група имат право да участват в раздел РИСУНКА.

Трета и четвърта възрастова група имат право да участват в раздел ЕСЕ.

            Конкурсът е индивидуален.

            Всеки участник може да участва с една творба. 

Най-добрите творби ще споделим на официалната фейсбук страница на Община Исперих (Общинска администрация – Исперих) на 1 ноември тази година.

ИЗИСКВАНИЯ

           Произведенията следва да отговарят на посочената тема.

            РИСУНКА:

- Идеята на рисунката трябва да носи в себе си послание за българските дух и непримиримост, за ценностите и идеалите, които ни съхраняват като народ, за значимото и светлото от нашето съвремие;
- креативност и оригиналност на творбата;
- размер на рисунката – формат А4;
- при създаването на рисунката авторът може да използва техника по избор;
- на гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни: лично и фамилно име на автора; възраст; детска градина/училище; телефон за контакт.

             ЕСЕ:

- ясно и точно формулирана теза;
- удачно подбрани аргументи;
- личностна позиция;
- оригиналност и творчески подход към темата;
- езикова и стилистична култура;
- шрифт Times New Roman 12;
- обемът да не е повече от 2 листа формат А4;
- текстът да бъде придружен със следната информация: лично и фамилно име на автора; възраст; училище; телефон за контакт.

КРАЕН СРОК

Краен срок за изпращане на творбите: 25.10.2021 година.

Резултатите ще бъдат обявени до 01.11.2021 година на:

√     сайта на Община Исперих: www.isperih.bg;

√ официалната фейсбук страница на Община Исперих: Общинска администрация – Исперих.

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Творбите очакваме на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ 70, Деловодство на Администрацията.

            Всеки плик следва да съдържа следната информация: трите имена на участника, населено място, детска градина и група/училище и клас, телефон за връзка.

            НАГРАДЕН ФОНД

Във всяка възрастова категория ще бъдат отличени и наградени трите най-добри изпълнения.

            Всички участници ще получат грамота за участие.

            Победителите ще бъдат наградени от кмета на Община Исперих.

            ЖУРИ:

           Творбите ще бъдат оценявани от независимо тричленно жури, в състав:

           Председател:

           1. Миланка Михайлова – дългогодишен директор на детска градина, член на литературен клуб „Петя Йорданова“, автор на поезия и проза;

Членове:

  1. Георги Деков – главен уредник Отдел „Художествен“ в ИМ – Исперих;
  2. Аница Костова – гл. експерт „Образование и младежки дейности“ в Община Исперих.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Аница Костова, тел. за контакт: 0876 02 61 62.

11. 10. 2021 г.
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: