V ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РЕЦИТАЦИЯ НА СТИХОТВОРЕНИЕ

Лого

ОБЩИНА ИСПЕРИХ И ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. ИСПЕРИХ,
ОРГАНИЗИРАТ

V ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РЕЦИТАЦИЯ НА СТИХОТВОРЕНИЕ,

ПОСВЕТЕНО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ,

НА ТЕМА: 150 години ПАМЕТ ЗА ДЪЛГ И СВОБОДА

 

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

            Целта на конкурса е да даде възможност на децата, учениците и жителите на общината да изявят своите творчески заложби, рецитаторски умения, артистичност и емоционалност. Да ги мотивира да научат повече и да съпреживяват живота, делото и мисията на Апостола на българската свобода. Да популяризира българската литература и да пробуди национално самочувствие.

УЧАСТНИЦИ

В конкурса могат да участват деца и ученици, записани в детските градини и в училищата на територията на община Исперих. Участниците ще бъдат разпределени в четири възрастови групи:

 1. Първа възрастова група – III-IV подготвителни групи на детските градини;
 2. Втора възрастова група – I-IV клас;
 3. Трета възрастова група – V-VII клас;
 4. Четвърта възрастова група – VIII-XII клас.

 

ИЗИСКВАНИЯ

Конкурсът ще се проведе в два етапа.

ПЪРВИ ЕТАП

 1. Всеки участник следва да направи видеозапис на своето изпълнение.
 2. Изпълненията трябва да отговарят на темата на конкурса.
 3. Времетраенето на изпълненията да бъде с продължителност до 5 минути.
 4. Критерии за оценка: добра дикция, художественост на изпълнението, артистичност, оригиналност, емоционалност, естетическо въздействие, атрактивност при изпълнението, качествена техническа обезпеченост на изпълнението.

 

СРОК
Краен срок за изпращане на видеозаписите за участие в първия етап на конкурса: до 08.02.2023 година.

Журито ще класира за участие във втория етап на конкурса най-добрите петима във всяка възрастова група.

ВТОРИ ЕТАП

 1. Най-добрите петима от всяка възрастова група представят пред журито стихотворението, с което са класирани за втория етап на конкурса, в заседателната зала на Община Исперих.
 2. Времетраенето на изпълненията да бъде с продължителност до 5 минути.
 3. Критерии за оценка: добра дикция, художественост на изпълнението, артистичност, оригиналност, емоционалност, естетическо въздействие, атрактивност при изпълнението.

 

СРОК
Втори етап

На 15 февруари 2023 година, след изпълненията на финалистите в заседателната зала на Община Исперих, журито ги класира на първо, второ и трето място.

 Резултатите ще бъдат обявени до 18.02.2023 година на:

√ сайта на Община Исперих: www.isperih.bg;
√ официалните фейсбук страници на Община Исперих и на Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Исперих: Общинска администрация – Исперих и Профилирана гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих.

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Видеозаписите изпращайте на следния имейл адрес: konkurslevski@abv.bg

            Всеки имейл следва да съдържа следната информация: трите имена на участника, населено място, детска градина и група/училище и клас, телефон за връзка, заглавие и автор на творбата, име и фамилия на ръководителя за участниците от I – IV възрастова група.

            ВАЖНО

            Конкурсът е индивидуален.
            Всеки участник може да участва с една творба.
            Участникът следва да избере творба, с която не е участвал в предишно издание на конкурса.
            Организаторите си запазват правото да филмират получените записи за популяризиране на конкурса, без да заплащат права и обезщетения за това.
            Най-добрите изпълнения ще споделим на официалните фейсбук страници на Община Исперих (Общинска администрация – Исперих) и на Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Исперих (Профилирана гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих).

            НАГРАДЕН ФОНД

            Във всяка възрастова категория ще бъдат отличени и наградени трите най-добри изпълнения.
            Всички участници ще получат грамота за участие.

            ЖУРИ

            Творбите ще бъдат оценявани от независимо тричленно жури, в състав:

            Председател:

 1. Емилия Германова – директор на Исторически музей - Исперих

Членове:

 1. Виолета Драева – Богданова – филолог и дългогодишен преподавател по български език и литература, с опит в сферата на рецитаторското изкуство
 2. Величка Георгиева – дългогодишен преподавател по български език и литература, с опит в сферата на рецитаторското изкуство

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Дияна Петрова, тел. за контакт: 0878 684 467

18. 01. 2023 г.
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: