СЪОБЩЕНИЕ

Лого на Община Исперих

СЪОБЩЕНИЕ


ОБЩИНА ИСПЕРИХ УВЕДОМЯВА ЗА СЛЕДНОТО:

Собствениците на изоставени - излезли от употреба моторни превозни средства, които са със стари номера или не са минали преглед повече от 2 години и са паркирани на терени общинска или държавна собственост, следва да предприемат мерки за незабавното им доброволно премахване.

В случаите, в които автомобилите не бъдат премахнати доброволно, на собствениците ще бъдат изпратени покани за доброволно премахване. След получаване на поканата, собствениците трябва да декларират дали автомобилът ще влезе в движение, дали ще го преместят и съхраняват в частен имот или ще го предадат за скрап. Ако никой не се яви за автомобила след изпращане на поканите, на автомобила ще се поставя стикер-предписание и след 14 дни Общината има право да репатрира автомобила. След репатриране автомобилите отиват на наказателен паркинг, където собствениците им имат срок от три месеца да ги приберат срещу заплащане на съответните такси. Ако собственикът на превозното средство не се яви до три месеца след репатрирането, автомобилът се предава за разкомплектоване, т.е. дава се за скрап.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих   
 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 07. 2023 г.